Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Uděluji souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů dále uvedenému správci osobních údajů za níže uvedených podmínek.

Osobní údaje poskytnuté pro účely zprostředkování nabídek pomoci zdravotnickým a jiným potřebným zařízením v souvislosti s řešením epidemie COVID-19

Správcem osobních údajů je Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4. 128 01 Praha 2, IČO: 00024341 (dále jen „správce“). K poskytnutým osobním údajům má přístup správce, jeho pracovníci a zařízení, které mají přístup do uzavřené části webu covid-nemocnice.uzis.cz (zejména nemocnice, vybraní poskytovatelé zdravotních služeb, krajské hygienické stanice, zdravotní ústavy, odběrová místa, laboratoře, krajští koordinátoři, krajské úřady).
Pověřence pro ochranu osobních údajů MZ ČR je možné kontaktovat na e-mailové adrese oia@mzcr.cz.

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat ve Vámi poskytnutém rozsahu v souvislosti se zprostředkováním dobrovolných nabídek pomoci zdravotnickým a jiným potřebným zařízením v souvislosti s řešením epidemie COVID-19. Konkrétně bude správce zpracovávat: e-mail, telefonní číslo, jméno a příjmení, Vámi uvedené informace o Vaší kvalifikaci.

Údaje, které jste uvedl/a v této žádosti, zpracujeme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Za účelem evidence nabídek na webu covid-nemocnice.uzis.cz zpracováváme na základě Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje. Vámi poskytnuté osobní údaje včetně Vašeho souhlasu budeme archivovat následující 2 roky po vyplnění dotazníku. Souhlas je dobrovolný. Můžete ho kdykoliv odvolat zasláním emailu na adresu oia@mzcr.cz. V případě odvolání souhlasu nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely, pro které jste nám ho souhlas udělil/a, její zpracování před odvoláním souhlasu ale zůstane zákonné. Máte právo na přístup k Vašim údajům (tj. získat informaci, zda a jaké údaje o Vás zpracováváme), jejich opravu a výmaz, právo na omezení jejich zpracování a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.